بلاگ‌های دارای برچسب 'حکایت-آموزنده-مشتری-بازاریابی-مشتری مداری'

با جان و دل گوش کردن
باید بتوانید نیازهای فعلی و آینده مشتریان خود را شناسایی کنید و برای محقق ساختن آنها اقدام کنید. نیازها و خواسته‌هایی که مشتریان به زبان نمی‌آورند یا به آن فکر نمی‌کنند و یا نسبت به آنها آگاهی ندارند.