بلاگ‌های دارای برچسب 'کارآفرینی-آموزش کارآفرینی-کارآفرینی موسسات'

فرصت ها و چالش ها
۱۳۹۹/۰۳/۰۱
فلسفه و ماموریت آن، عدالت آموزشی، افزایش کارایی و بهره وری، بهبود وضعیت آموزش، ارتقای سطح رفاه،خلق نیاز آموزشی و انگیزه مندی و پویایی صنعت آموزش است.