بلاگ‌های دارای برچسب 'کرونا- ویروس کرونا- پیشگیری از کرونا-مقابله با کرونا-سلامتی-شیوع کرونا'

مقابله با شیوع کرونا از طریق عدم استفاده از کولر
رعایت اصول بهداشتی، ریسک ناشی از پراکندگی آلودگی کرونا از طریق جریان هوای کولرها را کمتر می‌کند.