English Türkçe

آراپوش گستر دارای گواهی استاندارد ملی ایران

 

سازمان ملی استاندارد ایران قوانین و قواعد مرتبط با استاندارد را تدوین و بر اجرای آنها نظارت می کند. این استاندارد می تواند اجباری و یا تشویقی باشد. شرکت آراپوش گستر در تولید تیوب و ظرف قرض جوشان دارای استاندارد ایران است.. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تنها سازمانی است که بر طبق قانون می تواند استاندارد رسمی فراورده ها را تعیین و تدوین و اجرای آنها را با کسب موافقت شورای عالی استاندارد اجباری اعلام نماید.

برای اینکه زودتر از همه از رویدادها و اخبار آراپوش گستر آگاه شوید
با ورود ایمیل خود عضو خبرنامه شوید

آراپوش گستر را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید