English Türkçe

آراپوش گستر دارنده گواهی سازمان غذا و دارو

 

نشان IFDA گواهی صادر شده توسط سازمان غذا و دارو می باشد و وظیفه نظارت بر آن نیز بر عهده این سازمان است. هدف تعهد در تامین و ارتقای سلامت جامعه و امنیت غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی مردم است. وزارت بهداشت، داشتن این گواهی را برای مواد و فرآورده های غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تولید داخلی و وارداتی از ابتدای سال 1391 اجباری کرده است و توصیه به استفاده از محصولاتی دارد که دارای نشان استاندارد و سازمان غذا و دارو باشند. این نشان به شرکت هایی اعطا می شود که کلیه استانداردهای تولید، نگهداری و توزیع را رعایت کرده باشند.