بلاگ‌های دارای برچسب 'زمین'

چه بر سر ضایعات پلاستیک می آید؟
با بازیافت ضایعات پلاستیک و تبدیل آنها به گرانول – گرانول پلی اتیلن و … – بجای سوزاندن آنها می توان از تولید کربن دی اکسید و دیگر گازهای گلخانه ای جلوگیری کرد و سرعت انتشار گازهای گلخانه ای را کاهش داد.