بلاگ‌های دارای برچسب 'فلسفه-زندگی-شادی-فرزندان-سلامتی-آرامش'

کلاس فلسفه
۱۳۹۹/۰۱/۰۱
پروفسور فلسفه با بسته سنگینی وارد کلاس درس فلسفه شد و بار سنگین خود را روبروی دانشجویان خود روی میز گذاشت. وقتی کلاس شروع شد, بدون هیچ کلمه اي, یک شیشه بسیار بزرگ از داخل بسته برداشت و شروع به پرکردن آن با چند توپ گلف کرد. سپس از شاگردان خود پرسید که, آیا این ظرف پر است؟