بلاگ‌های دارای برچسب 'کلام مدیر عامل'

چه وقت داده ها مزیت رقابتی خلق می کنند... و چه وقت نمی کنند؟
داده های مشتری می تواند به ایجاد سپر رقابتی کمک کند. تمام این بستگی به آن دارد که داده ها در کجا ارزش پایا و بالا ارائه می کنند، چه قدر اختصاصی هستند و چه قدر منجر به بهبودهایی می شوند که به سادگی قابل تقلید نیستند یا بینش هایی خلق می کنندکه می توانند به سرعت کاربردی شوند