English Türkçe

معرفی کتاب

معرفی کتاب: همه جاده ها از ما آغاز می شوند
در این کتاب خواننده برای ایجاد تغییر و بهبودی در زندگی و آغاز راهی جدید برای خشنودی بیش‪تر، گام به گام هدایت و راهنمایی می‌شود. کتاب، بیش‌تر جنبۀ عملی دارد و خواننده را در جهت «پذیرش غیر مشروط خود»، «اجتناب از دلیل تراشی و بهانه آوری» و «سرزنش عوامل بیرونی و گذشته» و «پذیرش واقعیت»، تشویق می‌کند. ‬‬‬‬
کتاب والدین سمی
۱۳۹۹/۰۵/۱۴
کتاب شدن
۱۳۹۹/۰۲/۰۱
او در یک خانواده معمولی، آفریقایی-آمریکایی والبته بسیار صمیمی و گرم به دنیا آمد. میشل از همان ابتدای زندگی‌اش که مقارن با دهۀ شصت میلادی و اوج بحران‌های اجتماعی سیاه‌پوستان آمریکاست، درمی‌یابد که برای رهایی از محدودیت‌ها باید بیشتر از یک سفیدپوست تلاش کند تا بتواند جایگاه مناسبی در جامعه برای خود بسازد
کتاب اثر مرکب،  The Compound effect
کتاب اثر مرکب و مضمون و هدف گذاری آن به نحوی است که مدیر، کارمند، مرد، زن، پیر، جوان و هر مخاطبی در هر قشر و سن و شغل و حرفه ای بتواند به فراخور نیازش از آن بهرمند شود و برای موفقیت و تداوم موفقیت به آن نیازمند باشد.