English Türkçe
مقابله با شیوع کرونا از طریق عدم استفاده از کولر

مقابله با شیوع کرونا از طریق عدم استفاده از کولر

رعایت اصول بهداشتی، ریسک ناشی از پراکندگی آلودگی کرونا از طریق جریان هوای کولرها را کمتر می‌کند.

۱۳۹۹/۰۲/۰۱

رییس مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین در رابطه با استفاده از کولر در زمان شیوع بیماری کرونا گفت: امکان استفاده از کولر در این رابطه اهمیت بالایی دارد، به طور مثال اگر کولر در منزل بیمار کرونایی استفاده می‌گردد امکان جابجایی هوا احتمال انتقال را بالا می‌برد و تا حد امکان بهتر است از کولر کمتر استفاده شود، ولی اگر درجه گرما به حدی است که استفاده نکردن کولر امکان پذیر نیست؛ رعایت اصول بهداشتی مانند ماسک زدن، پاکسازی سطوح و استریل‌سازی، ریسک ناشی از پراکندگی آلودگی از طریق جریان هوا را کمتر می‌کند.

وی اظهار کرد: بر این مبنا توصیه می‌شود که افراد پیش از استفاده از کولرهای آبی و به هنگام راه‌اندازی، پوشال‌های داخل کولر را تعویض کنند تا آلودگی‌های احتمالی روی سطوح از این طریق وارد ساختمان نشود.

احتمال پراکنده شدن آلودگی روی سطوح و گردش آلودگی از طریق باد کولر وجود دارد

مسؤول سلامت شهرستان قزوین با اشاره به کارکرد کولرهای گازی، افزود: فیلترهای داخل کولرهای گازی، ذرات خیلی کوچک مانند ذرات ویروس‌ کووید 19 را جذب نمی‌کنند، بنابر این تنها در صورت وجود آلودگی در داخل ساختمان، احتمال پراکنده شدن آلودگی روی سطوح و گردش آلودگی در هوای ساختمان از طریق باد کولر وجود دارد.

وی در مورد کولرهای ماشین نیز اظهار کرد: در صورت وجود فرد آلوده در ماشین، امکان جابجایی ویروس در هوای داخل ماشین با کولر بالا می‌رود و احتمال انتقال بیماری به افراد دیگر داخل ماشین افزایش می‌یابد و زمانی که فرد به تنهایی در اتومبیل حضور دارد و کولر روشن است، نیازی به استفاده از ماسک نیست، ولی اگر فرد دیگری در اتومبیل حضور دارد یا در تاکسی‌ها اگر کولر روشن باشد، بهتر است فرد از ماسک استفاده کند، همچنین بهتر است گردش هوای داخل اتومبیل در زمانی که فرد به تنهایی در اتومبیل حضور دارد و کولر روشن است، برقرار باشد.

دکتر مهرعلیان تصریح کرد: در اداره‌ها و فضاهای عمومی که از کولر گازی استفاده می‌شود هم باید افراد از ماسک استفاده کنند، حتی اگر افراد در پاساژها در راهروها تردد می‌کنند هم به دلیل استفاده از کولر گازی در مغازه‌ها، بهتر است افراد از ماسک استفاده کنند.