English Türkçe
تیر 99

تیر 99

۱۳۹۹/۰۵/۰۳

اشتباه است اگر باور داشته باشیم که مردم از موفقیت، موفق می شوند.

در اکثر موارد، از طریق شکست هایمان است که موفق می شویم. از هیچ قاعده اخلاقی و پند و اندرزی نمی توانیم به این اندازه درس بگیریم.

 
برچسب‌ها: پیشگفتار-موفقیت