English Türkçe
چرا اینجا هستیم؟

چرا اینجا هستیم؟

سازمان ما به چه دلیل وجود دارد؟ به چه کسانی خدمت می کنیم؟ چه ارزشی را ارائه می کنیم و چرا در ارائه آن منحصر به فرد هستیم؟

۱۳۹۹/۰۱/۰۱

برای بسیاری از کارکنان، انگیزه بخش کلیدی، حس وجود هدف است. اما با وجود این، بیش از نیمی از نظردهندگان در نظرسنجی بیان کردند که حتی اندک اشتیاقی به کار خود ندارند. اگر سازمان ها می خواهند به کارکنانشان انگیزه ببخشند، باید به صورت شفاف دلیل کسب و کار خود و اینکه چه ارزشی را ارائه می کنند را منتقل نمائید. زمانی که کارکنان بتوانند این مسائل را درک کنند و بپذیرند، شرکت هایشان شکوفا خواهد شد. نتایج تحقیقات نشان می دهد بیش از نود درصد شرکت هایی که هدف آنها به خوبی تعریف شده، به رشد و سودی بالاتر از حد متوسط آن صنعت دست پیدا کرده اند.

یک بیانیه هدف موثر، چندین پرسش را پاسخ خواهد داد:

  • سازمان ما به چه دلیل وجود دارد؟
  • به چه کسانی خدمت می کنیم؟
  • چه ارزشی را ارائه می کنیم و چرا در ارائه آن منحصر به فرد هستیم؟

اما یک بیانیه قدرتمند کافی نیست، شرکت ها باید به وعده های خود به مشتریانشان جامه عمل بپوشانند. این مسئله نیازمند قرار دادن افراد درست در نقش های درست برای تسهیل همکاری فرا کار کردی، سرمایه گذاری در حوضه هایی با بیشترین اهمیت و اطمینان از اینکه رهبران هر روز با رفتار و گفتارشان، تعهد خود به اهداف تبیین شده شرکت را نشان می دهند.