English Türkçe

مدیریت

مدیریت زمان با ماتریس آیزنهاور
مديريت زمان، مجموعه‌ای از مهارتها است كه شما را در استفاده مؤثر از زمان در دسترس، یاری می‌‎دهد. مهارت‌های مرتبط با مدیریت زمان، در تمامی سطوح زندگی اعم از شخصی، تحصیلی و حرفهای کاربرد دارد و میتوان آن را از طریق برخی رهنمودهای کلی، نظیر تعیین اولویتها و سپس تخصیص زمان بر اساس میزان اولویت هر کار، بکار گرفت.