English Türkçe

کلام مدیرعامل

بهره‌وری
۱۴۰۰/۰۱/۱۴
شاخص های روند توسعه اقتصادی و اجتماعی یك كشور را ، منابع انسانی آن كشور تعیین می‌كند ، نه سرمایه و یا منابع مادی دیگر...
چه وقت داده ها مزیت رقابتی خلق می کنند... و چه وقت نمی کنند؟
داده های مشتری می تواند به ایجاد سپر رقابتی کمک کند. تمام این بستگی به آن دارد که داده ها در کجا ارزش پایا و بالا ارائه می کنند، چه قدر اختصاصی هستند و چه قدر منجر به بهبودهایی می شوند که به سادگی قابل تقلید نیستند یا بینش هایی خلق می کنندکه می توانند به سرعت کاربردی شوند
فرصت ها و چالش ها
۱۳۹۹/۰۳/۰۱
فلسفه و ماموریت آن، عدالت آموزشی، افزایش کارایی و بهره وری، بهبود وضعیت آموزش، ارتقای سطح رفاه،خلق نیاز آموزشی و انگیزه مندی و پویایی صنعت آموزش است.
چرا اینجا هستیم؟
۱۳۹۹/۰۱/۰۱
سازمان ما به چه دلیل وجود دارد؟ به چه کسانی خدمت می کنیم؟ چه ارزشی را ارائه می کنیم و چرا در ارائه آن منحصر به فرد هستیم؟